Oferta ENECO

Obszary kompetencji

 Energetyka przemysłowa
 Odnawialne źródła energii
 Technologie uzdatniania wód i oczyszczania ścieków
 Technologie wykorzystania i utylizacji odpadów
 Technologia chemiczna
 Inżynieria chemiczna i procesowa
 Utrzymanie ruchu

Realizowane zadania

 Audyty efektywności energetycznej
 Audyty energetyczne
 Poprawa efektywności energetycznej procesów wytwarzania i wykorzystania energii
 Organizacja procesów inwestycyjnych i remontowych w obszarze energetyki i gospodarki wodno-ściekowej
 Outsourcing obsługi obiektów energetycznych, oczyszczalni ścieków i instalacji przygotowania wody
 Opinie i ekspertyzy środowiskowe
 Koncepcje technologiczne instalacji wodno-ściekowych, utylizacji odpadów oraz produkcji energii
 Analizy opłacalności projektów
 Ocena poprawności przebiegu i ocena efektywności procesów technologicznych
 Ocena efektywności i optymalizacja procesów utrzymania ruchu

Zapraszam do współpracy

Paweł Ziółkowski
ENECO
tel. 502 504 244
e-mail: [email protected]