Oferta CWDS Sp. z o.o.

Obszary kompetencji

 Energetyka przemysłowa
 Odnawialne źródła energii
 Technologie uzdatniania wód i oczyszczania ścieków
 Technologie wykorzystania i utylizacji odpadów
 Technologia chemiczna
 Inżynieria chemiczna i procesowa
 Utrzymanie ruchu
 Zarządzanie majątkiem technicznym przedsiębiorstw
 Zarządzanie produkcją
 Zarządzanie zespołami pracowniczymi

Realizowane zadania

 Audyty efektywności energetycznej
 Audyty energetyczne
 Poprawa efektywności energetycznej procesów wytwarzania i wykorzystania energii
 Organizacja procesów inwestycyjnych i remontowych w obszarze energetyki i gospodarki wodno-ściekowej
 Outsourcing obsługi obiektów energetycznych, oczyszczalni ścieków i instalacji przygotowania wody
 Opinie i ekspertyzy środowiskowe
 Koncepcje technologiczne instalacji wodno-ściekowych, utylizacji odpadów oraz produkcji energii
 Analizy opłacalności projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych
 Ocena poprawności przebiegu i ocena efektywności procesów technologicznych
 Ocena efektywności i optymalizacja procesów utrzymania ruchu
 Instrukcje i procedury eksploatacyjne i remontowe
 Wdrożenia Systemów Zarządzania Energią
 Sporządzanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania rekompensat z tytułu wzrostu kosztów zakupu uprawnień do emisji

Szczegółowe oferty usług:

Szkolenie: System Zarządzania Energią 
Szkolenie: Jak się przygotować do audytu energetycznego
Szkolenie: Jak przeprowadzić audyt energetyczny
Szkolenie: Podstawy wskaźnikowej oceny efektywności 
Audyt Efektywności Energetycznej
Obsługa przedsiębiorstw energochłonnych
Audyt bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Zapraszam do współpracy

Paweł Ziółkowski
Dyrektor Zarządzający CWDS Sp. z o.o.
Kazimierza Wielkiego 91
87-853 Kruszyn
tel. 502 504 244
e-mail: pawel.ziolkowski@ene.com.pl