Audyt Efektywności Energetycznej

Zakres merytoryczny i przebieg audytu efektywności energetycznej:

  • Przegląd dokumentacji związanej z planowanym przedsięwzięciem służącym poprawie efektywności energetycznej,
  • Uzgodnienie procedury prowadzenia przygotowań do realizacji przedsięwzięcia,
  • Uzgodnienie zakresu wykorzystania danych zgromadzonych przez Zlecającego,
  • Uzgodnienie zakresu i parametrów analizy opłacalności realizacji audytowanego przedsięwzięcia,
  • Przygotowanie projektu raportu z audytu i dokumentów wymaganych przez Prezesa URE w procedurze wydawania świadectw efektywności energetycznej (wymagania ustawy o efektywności energetycznej),
  • Konsultacje ostatecznej treści i formy raportu,
  • Przygotowanie ostatecznej wersji raportu z audytu i innych dokumentów wymaganych przez ustawę o efektywności energetycznej.

Audyt prowadzą eksperci mający na swoim koncie kilkadziesiąt zrealizowanych audytów efektywności energetycznej w różnych branżach przemysłu.