Szkolenie: Jak się przygotować do audytu energetycznego

Szkolenie zawiera elementy metodyki prowadzenia audytów i w efekcie pozwala na lepsze wykorzystanie czasu audytu i wiedzy audytora.

 1. Kto, kiedy i w jakim celu powinien przeprowadzić audyt energetyczny?
  a. Podstawy prawne
  b. Rodzaje audytów – różnice
  c. Obszar audytu
  d. Zakres merytoryczny audytu
 2. Zakres prac realizowanych podczas audytu energetycznego
  a. Przegląd dokumentów i dokumentacji
  b. Przegląd procesów
  c. Przegląd obiektów
  d. Przegląd obszarów działalności
  e. Wymagane analizy i wnioski
 3. Najczęściej spotykane problemy – punkt widzenia audytora
 4. Monitorowanie gospodarowania energią
 5. Korzyści płynące z audytu

Forma szkolenia: seminarium, dyskusja.

Zapraszam do współpracy
Paweł Ziółkowski