Prywatyzacja Energetyki

Jestem ciekaw co sądzicie o prywatyzacji polskich przedsiębiorstw energetycznych, zarówno operatorów sieci jak i elektrowni.

Ponieważ to mój blog, wypowiem się jako pierwszy.

Uważam, że Państwo nie powinno być właścicielem przedsiębiorstw energetycznych. Powinno ograniczyć się do roli regulatora, tego który ustala zasady (oczywiście w interesie własnym, obywateli i podmiotów gospodarczych) posługując się instrumentami prawnymi, podatkowymi itp.

Oczywiście przeciwnicy takiej koncepcji powiedzą, że nic tak jak prawo własności nie pozwoli Państwu na zagwarantowanie nam bezpieczeństwa energetycznego – swoją drogą ciekaw jestem jak rozumiecie to pojecie – jednak moim zdaniem Państwo nie musi być właścicielem przedsiębiorstw aby prawidłowo regulować ramy ich funkcjonowania. W wielu krajach przy pomocy systemu prawnego i podatkowego zagwarantowano bezpieczeństwo energetyczne.

Z moich doświadczeń i obserwacji wynika, że Państwo jest najgorszym możliwym właścicielem. W najgorszy możliwy sposób realizuje obowiązki nadzoru właścicielskiego a przez to pozwala na nieefektywne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

Tagi: ,

Dodaj komentarz

Uwaga: moderacja komentarzy jest włączona, co może opóźnić pojawienie się Twojego komentarza. Nie musisz go wysyłać dwa razy.