Koszty strat przesyłu energii

W dzisiejszym wydaniu WNP.pl ukazała się rozmowa z wiceprezesem Enea Operator nt cen energii elektrycznej kupowanej przez OSD na pokrywanie strat przesyłu w sieciach dystrybucyjnych. Sens wypowiedzi P. Zaleskiego jest taki: możliwość zaliczenia do kosztów przesyłu (obciążających odbiorców poprzez formuły wyliczenia opłat przesyłowych) energii po 170 zł/MWh nie zapewnia pokrycia kosztów niezbilansowania energii w sieci OSD (niezbilansowanie to eufemistyczna nazwa wolumenu energii którego lwią część stanowią straty w sieci OSD).
Oczywiście, przy tej cenie pokrycie strat przesyłu jest niemożliwe. Tylko, że koszt strat przesyłowych to: cena x ilość. Może by tak operatorzy zaczęli walkę od ograniczenia straty przesyłu a potem dyskutowali z URE nt stawki? Jeśli stawka wzrośnie teraz zniknie bodziec do inwestycji w infrastrukturę. Wszak odbiorcy energii pokryją wszystkie straty operatorów.

Tagi:

Dodaj komentarz

Uwaga: moderacja komentarzy jest włączona, co może opóźnić pojawienie się Twojego komentarza. Nie musisz go wysyłać dwa razy.