Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (3)

Efektywność pozyskania energii

We wcześniej opublikowanych tekstach powiedzieliśmy sobie od czego zacząć pracę nad poprawą efektywności energetycznej procesów i instalacji oraz efektywności w ogóle. Pisałem również o metodyce obliczeń i o tym jak jest ona ważna dla powodzenia przedsięwzięć proefektywnościowych.

Po dość dużej dawce ogólników pora przejść do szczegółu. W następnych tekstach znajdziesz informacje na temat realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych w różnych obszarach aktywności biznesowej przedsiębiorstwa:
* w obszarze pozyskiwania energii,
* w obszarze produkcji i wykorzystania energii.

Ten obszar aktywności biznesowej przedsiębiorstwa obejmuje zakupy energii i paliw. To istotne rozróżnienie ponieważ w potocznym rozumieniu, efektywność pozyskania energii utożsamiana jest z uczestnictwem w rynku energii elektrycznej. Tymczasem efektywne pozyskanie paliw może być działaniem niezwykle rentownym. W zasadzie nie generującym dodatkowych kosztów. Jego realizacja wymaga jedynie odpowiedniej aktywności służb handlowych. Trudno jednak zdefiniować i zunifikować „efektywne zachowania rynkowe” służb handlowych. Istotnym czynnikiem wpływającym na potencjał oszczędności w tym obszarze jest techniczne przygotowanie urządzeń zużywających paliwa do zasilania różnymi rodzajami paliw.
Aktualnie, mimo galopujących cen paliw płynnych, rynek paliw jest nadal rynkiem dostawcy. Możliwość zużywania różnych rodzajów paliw pozwala na wykorzystanie znacznej różnicy kosztów jednostkowych różnych paliw wyrażonych w PLN/GJ energii chemicznej paliwa. I dotyczy to nie tylko kosztów eksploatacji środków transportu ale również źródeł energii cieplnej.
Jak już wcześniej wspomniałem znaczącą rolę w wolumenie oszczędności uzyskanych w obszarze zaopatrzenia w energię odgrywają efekty aktywnego uczestnictwa w rynku energii. Sprawa wydaje się prosta w założeniach jednak w praktyce prosta nie jest. Źródła sukcesu w tym obszarze są dwa. Po pierwsze przystosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do korzystania z zasady TPA. Oczywiście wymaga to rozdzielenia umów na zakup energii od umów na świadczenie usług dystrybucyjnych. Odpowiedź na pytanie, jak to zrobić wykracza poza zakres tego artykułu. Po drugie i nie mniej ważne, aktywne operowanie na rynku energii wymaga precyzyjnego planowania godzinowego zużycia z dwudobowym wyprzedzeniem. Rzetelne przygotowanie godzinowego grafika potrzeb energetycznych wymaga zaangażowania, poza komórką bilansowa w służbie energetycznej, inżynierów – technologów na wszystkich instalacjach zużywających energię elektryczna i cieplną. System planowania potrzeb energetycznych funkcjonuje w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie.
Jak się „wyposażyć” w tego typu oprogramowanie, co z szerokiej oferty rynkowej wybrać, jak powinny wyglądać wewnętrzne procedury grafikowania potrzeb energetycznych to temat na odrębny artykuł. Napiszę o tym innym razem. Natomiast w kolejnej części cyklu zajmiemy się efektywnością produkcji i wykorzystania energii.

Tagi: , , , ,

Dodaj komentarz

Uwaga: moderacja komentarzy jest włączona, co może opóźnić pojawienie się Twojego komentarza. Nie musisz go wysyłać dwa razy.