Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa – suplement

Efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń

Niedawno wytknięto mi, choć nie wprost, że pominąłem ważny aspekt działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej procesów. Stąd niniejszy suplement cyklu.
Jednym z istotnych warunków poprawy efektywności energetycznej procesów technologicznych, a przynajmniej utrzymania na stabilnym poziomie, jest właściwe utrzymanie i konserwacja maszyn. Urządzenia dostępne na rynku charakteryzują się rosnącą sprawnością i niezawodnością co przekłada się na zmniejszenie kosztów ich eksploatacji. Jednak by skonsumowanie tego aspektu postępu technicznego było możliwe, konieczne jest wprowadzanie niezawodnych rozwiązań w zakresie nadzorowania eksploatacji maszyn i urządzeń.
Cyklicznie wykonywane czynności diagnostyczne maszyn i urządzeń znacząco wpływają na ich niezawodność a, co za tym idzie, na jakość produkowanych wyrobów. Profilaktyka diagnostyczna umożliwia wykrywanie uszkodzeń na wczesnym etapie oraz umożliwia zapobieganie awariom, których koszty mogą być trudne do przewidzenia.
Obecne na rynku firmy oferują wiele rozwiązań pozwalających na monitoring pracy i odpowiednio szybkie reagowanie w sytuacji zagrożenia awarią. Korzystanie z takich rozwiązań pozwala uniknąć przedwczesnego zużycia elementów maszyn tym samym zwiększenia ich niezawodności oraz zoptymalizowania kosztów eksploatacji, a więc i kosztów energii.

Być może nadal nie opisałem wszystkich aspektów poprawy efektywności, być może podczas czytania nasunęły Ci się jakieś pytania lub zastrzeżenia. Jeśli tak, nie wahaj się skomentować tekst lub zadać mi pytanie.

Tagi: , ,

Dodaj komentarz

Uwaga: moderacja komentarzy jest włączona, co może opóźnić pojawienie się Twojego komentarza. Nie musisz go wysyłać dwa razy.